Dermatologická ambulance
Mudr. Petr Třeštík

OŠETŘENÍ VYŽÁDANÉ PACIENTEM MIMO ORDINAČNÍ HODINY

Přesný termín po dohodě s lékařem!!

Všední dny: 200,-Kč

Víkendy a svátky: 400,-Kč

CENÍK VÝKONŮ HRAZENÝCH PACIENTEM:

Diatermokoagulace „pavoučkové-
ho névu“ v obličeji
„svaření“ drobných žilek, které
vytvářejí jakoby pavoučka.
100,-Kč
Elektroakustika fibromů (1-10x)odstranění výrůstků kůže z kosme-
tických důvodů.
100,-Kč
Excize znaménka v obličeji bez šití (z kosmetických důvodů) Excize každého dalšího znaménka při jednom sezení bez šití250,-Kč ***
200,-Kč
Excize znaménka v obličeji se šitím (z kosmetických důvodů) Excize každého dalšího znaménka při jednom sezení bez šití450,-Kč ***
350,-Kč

Pokud jde o znaménko, které je odstraňováno jako prevence nádorového bujení nebo které je chronicky zraňováno, např. při holení, brýlemi apod., je výkon hrazen zdravotní pojišťovnou. Podobně je tomu u kauterizace fibromů.

*** K takto označeným výkonům je třeba připočítat cenu za lokální
znecitlivění
50,-Kč
Spermiogram (pokud není doporučení gynekologa)250,-Kč
Vystavení potvrzení pro pracovní úřad, zaměstnavatele …100,-Kč
Vyšetření při vstupní prohlídce200,-Kč
Základní vyšetření cizince nepojištěného v ČR400,-Kč

Pojištěnci jiných pojišťoven budou ošetřeni v akutních případech zdarma, v ostatních za přímou úhradu dle platných předpisů.

 

nahoru